949-257-5108

info@radnumbers.com


FREE Consultation
  • Stan techniczny nieruchomości a koszt jej zakupu

  • 23 January 2020 by 0 Comments

Warto dokładnie zbadać, czy cena, jaka właściciel żąda za nieruchomość jest adekwatna do jej stanu. Upewnienie się, że stopień zniszczenia zarówno wnętrza mieszkania, jak i całego budynku wewnątrz i na zewnątrz nie są zbyt duże pozwoli podjąć słuszną decyzję. Wiele biur nieruchomości w Opolu odradza zakup mieszkania lub lokalu znajdującego się w kamienicy lub bloku w bardzo złym stanie. Często w takich nieruchomościach zamontowane są stare instalacje, których układ nie jest zgodny z obecnie przyjętym prawe i standardami, przez co przebudowanie całości wygeneruje większe koszty, niż się to zakładało na początku. Nie warto inwestować również w miejsca zaniedbane, gdzie wspólnota mieszkaniowa nie skupia się na regularnym odnawianiu budynków i klatek, a także naprawie powstających awarii i uszkodzeń sprzętów wspólnych, na przykład skrzynek pocztowych czy domofonu. If you have any inquiries concerning in which and how to use hale opole, you can make contact with us at our own website. Takie spostrzeżenia są bardzo przydatne i pozwalają ocenić korzyści bądź ryzyko płynące z zakupu konkretnej nieruchomości.