949-257-5108

info@radnumbers.com


FREE Consultation
  • Przedstawienie projektu

  • 22 January 2020 by 0 Comments

Rozwiązania zastosowane w projekcie powinny zostać szczegółowo przedstawione podczas kolejnego spotkania. If you adored this write-up and you would certainly like to get additional facts regarding hale w Opolu kindly browse through our own web site. Projekt koncepcyjny powinien zawierać wizualizację wnętrza, katalogi wybranych mebli, próbki kolorów i materiałów, a także rysunki tych przedmiotów, które mają zostać wykonane na zamówienie.Na tym etapie można zgłosić swoje uwagi lub zaakceptować projekt i przejść do jego realizacji. Niezwykle ważna jest dobra komunikacja z projektantem. Powinien on uwzględniać zmiany w projekcie i dostosowywać go do indywidualnych potrzeb klientów, ale również proponować korzystne dla nich rozwiązania. Nie zawsze to, czego klient chce, jest odpowiednie nie tylko pod względem ekonomicznym, ale również praktycznym.